استفاده از Ultrasonic برای اندازه گیری میترینگ

در حالت میترینگ از چند زوج سنسور استفاده میشه بابت همین دقت اندازه گیری بالا میره لطفا قسمت میترینگ رو مشاهده کنین

1 پسندیده

در مورد Ultrasonic که فرمودین برای اندازه گیری میترینگ استفاده میشه این روش در بهترین حالت مگر دقت اندازه گیری 0.75 تا 1 درصد را نمیدهد؟
تو روش های میترینگ مگر نبایستی دقت اندازه گیری نزدیک به صفر باشد.

1 پسندیده