استفاده از پمپ BB4

با سلام
با توجه به اینکه پمپ BB4 الزامات استاندارد API 610 را پاس نمی کند، در چه مواقعی می توان از این پمپ استفاده کرد؟

چون سازندگان زیادی هستند که این نوع پمپ را می سازند، بهر حال باید کاربرد داشته باشد که هنوز این نوع پمپ ساخته می شود.
استفاده از این پمپ چه مزایایی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد؟

پمپ های BB4به دلیل پتانسیل نشتی در صنعت نفت و برای سرویس های فرایندی استفاده نمیشن. اما دیفیوزری بودن اون ها باعث میشه تا در سرویس های با دبی پایین کارکرد مناسبی داشته باشن. از طرفی فضای کم میان طبقات باعث میشه تا تعداد طبقات بالایی در طول کوتاهی از شقت جانمایی بشه.
این پمپ های در سرویس های آب، پکیج های ROو غیره کاربرد زیادی دارن. اما در صنعت نفت ما به سراغ پمپ BB5میریم که انگار پمپ BB4رو درون یک پوسته مهار کننده جانمایی کنن(صرفا یک تشبیه عمومی کردم)