استفاده از منيفولد بين تجهيز و پروسس با دیافراگم سیل

خير ،منيفلد جهت درين كردن سيال استفاده ميشه وقتي ديافراگم سيل دارين عملا سيالي وارد تجهيز نميشه

1 پسندیده

آيا زماني كه تجهيز ديافراگم سيل رو داريم، استفاده از منيفلد بين تجهيز و پروسس درست است؟

1 پسندیده