استفاده از كپيلاری و تيوب

چه جاهايي از كپيلاري استفاده ميكنيم چ جاهايي از تيوب معمولي؟

ما کلا ترکیب کپیلاری و‌ دیافراگم سیل رو در جاهایی که دمای فرایندی بالا هست ( تا ۲۰۰ درجه) و یا جاهایی که نصب مستقیم مشکل دارد و یا جاهایی که دسترسی بهره بردار خیلی محدود است ( مثلا بالای مخزن) استفاده می کنیم