استخدام ابزاردقیق

یک شرکت تامین کننده در زمینه ابزاردقیق کارشناس فنی جذب می کند. ارسال رزومه به آدرس زیر
tajhizsanat88@gmail.com
در رزومه قید کنین از طرف من معرفی شدین