ابهام در ورود Ambient Temp نرم افزار سزار (in Caesar II)

عرض سلام و تبریک سال نو خدمت دکتر مانی زاده
آقای دکتر فرض کنید دو job متفاوت داریم. یکی با دمای طراحی 200 درجه سانتی گراد و دمای مینیمم نصب 0 درجه سانتیگراد و دیگری با همان دمای طراحی 200 درجه سانتی گراد و مینیمم دمای نصب 25 درجه سانتی گراد. شاید اعداد جالب نباشند اما موضوع فرضی است. خب طبیعتا DT مربوط به حالت اول بیشتر بوده و تنش ها و جابجایی های حرارتی بیشتری در سیستم رخ خواهد داد.
اما شما فرمودید که در قسمت Ambient Temp. بر مبنای توصیه کد عدد 21 درجه سانتیگراد را وارد می کنیم و در این صورت نرم افزار برای هر دو job مقدار DT را 179=21-200 در نظر میگیرد.
لطفا در این مورد رفع ابهام بفرمایید.

با سلام و احترام
سال نو شما هم مبارک
خیر آقای مهندس در مثالی که من حل کردم مناسب بود که عدد 21 درجه در نظر گرفته شود. شما بر مبنای CASE که در اختیار دارید حتما اعداد مناسب را وارد کنید و سو برداشت نشود که همیشه این عدد 21 است