ابعاد تابلو برق

ابعاد دقیق تابلو را تابلوساز به شما می دهد و بر اساس آن می توانید ابعاد اتاق را بدست بیاورید. اما می توانید ابعاد حدودی تابلو را از نشریه 110 استخراج کنید

سلام.این که ابعاد تابلو برق چقدر باشد عمق ان چقد باشد و مسایلی از این دست فرمودید یک دوره جداگانه هست ممنون میشم در این زمینه منبع معرفی کنید و یا حتی اینکه مثلا به چقدر فضا برای رایزر نیاز داریم برای عبور کابل و یا باسداکت