آیا می توان گفت تپ چنجر و uk درصد تقریبا یک کار را انجام می دهند؟

سلام
خیر
تپ چنجر یک کلید است - امپدانس درصد یک پارامتر ترانسفورماتور است

باسلام.میشود گفت تپ پنجر و uk درصد که سازنده به ان میرسد تقریبا یک کار را انجام میدهند هر دو برای جبران افت ولتاژ هستند؟