آموزش پر کردن دیتاشیت برای Pressure Transmitter و DPG و DPT؟

با سلام خدمت جناب آقای مهندس لطفی
آقای مهندس چرا در گام 3 که بخش فشار آموزش داده شده است، در ویدیوها فقط آموزش پر کردن دیتاشیت برای Pressure Gauge وجود داشته ولی آموزش پر کردن دیتاشیت برای Pressure Transmitter و DPG و DPT وجود ندارد.

اتفاقا وجود دارد و در قسمت تهیه مدارک مهندسی بهش پرداخته شده با دقت کل بسته رو ببینید