Top mounted level gauge magnetic

سلام
در تصویر زیر طول از زیر فلنج تا ته فلوتر ۳ متر اعلام شده است آیا این بدین معنا است که این تجهیز تا ۳ متر را اندازه میگیرد؟
وقتی طول زیر فلنج تا زیر فلوتر ۳ باشد این یعنی طول نمایشگر آن هم ۳ متر است آیا اگر باد بوزد سبب آسیب به لول گیج نمی شود
Screenshot_20230701-155511_Drive

بله سه متر را اندازه می گیرد. الزاما خیر می تواند کوتاه تر باشد و درجه بندی محدودتری داشته باشد.