Thread olet , weld olet در pv elite چگونه اجرا می شود

با سلام
لطفا در مورد نازل هایی ما نند Thread olet و weld olet که بروی بدنه تجهیزات نصب می گردد، در صورت امکان نوضیحاتی بدین
ممنون

با سلام

به مفهوم توجه شود نه نحوه مدلسازی. در درس طی اسلایدی که آورده شده گفته شد که باید تک تک آنها مدلسازی و یا به نحوی انتخاب شود.

image

-درخصوص اتصالات Thread محدودیتهای ASME در درس گفته شده و ضخامتها و محاسبات جوش و تعداد دندانه های درگیر هم که در درس توضیح داده شده. ضمنا نحوه محاسبه ضخامت Neck رو هم به آنها اضافه نمائید و فلنجی با ریتینگ مناسب انتخاب نمائید.

-در خصوص اتصالات Weld Olet هم اگر خاطرتان باشد قسمتهایی از Figure های مورد تائید ASME نشان داده شد که با در نظر گرفتن اسلاید فوق و موارد مطرح شده در قسمت thread، مدلسازی درست را انجام دهید.

موفق باشید.