Support type Lc

باسلام
روشی برای معادل سازی ساپورت های load cell که در زیر skirt مخازن عمودی در زیر به جای anchor chair قرار میگیرند داریم
Notes_220828_160527

با سلام

لطفا توضیح داده شه که منظورتان مدلسازی این ساپورتها در PV Elite است یا ارائه یک روش دستی برای انجام محاسبات دستی میخواهید؟

با تشکر- صادقیان

محاسبات دستی بصورت finite elements باید انجام شود ؟

سلام

خیر. لازم نمی باشد با FEA انجام شود.

صادقیان