Stop lifter در safety valve

سلام
اگر سایز سیفتی ولو را فقط یک سایز بالاتر از سایزینگ بگیریم بر اساس API 520حتما باید استاپ لیفتر استفاده کنیم؟
بر اساس استانداردAPI 520 تا چند سایز میتوان بالاتر رفت و چه لوازم جانبی برایش نیاز است؟

سایز را بالاتر از محاسبات نمیتوانید در نظر بگیرید و استاپ لیفتر برای PSV تعریف نمی گردد. (شاید با test gag اشتباه گرفتید که البته test gag هم کاربرد دیگری دارد)