I/o list ابرار دقیق

این i/o list صحیح میباشد؟ در غیر اینصورت اصلاحش کنید🙏 ممنون
(برای ترنسمیترهای فشار )
سه سیگنال AI از فیلد به کنترل روم
دو سیگنال سریالی از کنترل روم به کنترل روم
IMG_20230716_100047

بله دقیق ترش اینه که 3 سیگنال به ESD و دو سیگنال سریال جهت نمایش از ESD به DCS