Gas Actuated tempreture gauge

سلام
۱- فرمودید برای اندازه گیری دمای مخازن با گیج که نیاز به طول های بیش ۱.۵ متر است باید از نوع gas actuatedاستفاده کرد. من هر چقدر سرچ میکنم به نوعی مثل عکس پیوست شده که در بسته هم آورده شده میرسم . خوب با توجه به شکل تقریبا چیزی حدود ۳۰ یا ۴۰ سانت میتواند وارد مخزن شود و بعد توسط کانکشن NPTM باید روی مخزن محکم شود آیا نوعی هایی داریم که کانکشن در بالاتر ایجاد شده باشد تا طول بیشتری از سنسور وارد مخزن شود؟ لطفا نام ببرید
۲- این gas actuatedها باید در ترمول قرار داده شوند یا خیر؟
۳- اگر از stilling well برای آنها استفاده کردیم بایدstilling well کاملا مانند ترموول بسته بشه تا سیال مستقیم به stemنخورد؟
16858779389006804249400322493312

1- بله طول bulb محدود است همان حدود 30 سانتی متر به طور مثال
2- می تواند ترموول داشته باشد و یا بدون ترموول نصب گردد.
3- داخل مخزن چون سیال حرکت ندارد می تواند سیال با المنت تماس مستقیم داشته باشد.