Choked flow در کنترل ولو

با سلام خدمت مهندس لطفی
آقای مهندس در مبحث کنترل ولو و در بحث Choked flow فرمایش کردید که این پدیده زمانی اتفاق میفتد که ولو توانایی افزایش عبور حجم فلوی زیاد را نخواهد داشت … و گفتید که در ارفیس ها با افزایش dp فلو افزایش پیدا میکند تا جایی که به فشار بحرانی critical pressure برسد و دیگر فلو افزایش پیدا نمیکند
سوال اولم این است که خوب این چه ارتباطی به کنترل ولو دارد؟ در حالی که در کنترل ولو با کاهش dp میزان فلوی عبوری زیاد میشود
و سوال دوم اینکه در ارفیس ها هم پدیده choked flow وجود دارد؟ چون در مبحث ارفیس به آن اشاره ای نشده بود

ممنون

پدیده چک هم در اریفیس رخ میدهد و هم در کنترل ولو چون به عنوان یک سیویر سرویس ولو هست نه اریفیس چون ما همیشه با عدد بتا در اریفیس سر و کار داریم و وقتی در بازه مشخص انتخابش می کنیم خیالمون راحته که چک اتفاق نمیفته
در ولو هم تا جایی میتونین ولو رو باز یا بسته کنین چون اگر کمتر بشه اون وقت افت فشار دو سر ولو زیاد میشه و یعنی سیال پاس نمیشه