Beam smoke detector(Reciver and transfer)

سلام
آیا بیم دتکتورهایی که پاور اکسترنال دارند باید پاور آنها از fire alarm panel بیاید؟ یا از برق ساختمان میتواند تامین شود؟
استاندار راجع به این موضوع نظری ندارد؟

2- به صورت کلی ایا fire alarm panel ترمینالی برای دادان تغذیه به تجهیزاتf&gدارند؟

سلام
همانطور که در کلاس هم عرض کردم تغذیه بیم دتکتورها 24 ولت مستقیم (DC) است و منابع تغذیه استاندارد در اعلام حریق مطابق استاندارد EN54-4 بایستی به دو صورت تغذیه شود:
1- توسط برق شهر
2- توسط باتری ها

کنترل پنل های اعلام حریق دارای پورت AUX می باشد که توسط این پورت می توان تجهیزاتی مانند بیم دتکتور، دتکتور مکنده و غیره که نیاز به تغذیه خارجی دارد، تغذیه کرد ولیکن نکته مهمی که بایستی بدان توجه کرد این است که پورت AUXکنترل پنل های اعلام حریق معمولاً جریان کمی را تامین می کند لذا بایستی ابتدا حداکثر جریان مصرفی بیم دتکتور را محاسبه کنید و اگر کوچکتر از جریان تامینی پورت AUX بود، می توانید از این پورت AUX استفاده کنید.

پس اگر پورتAUX جوابگوی نباشد باید برای پاور بیم دتکتور UPSنصب کنیم؟

بله مهندس عزیز
فقط از منابع تغذیه ای که برای اعلام است و مطابق با استاندارد EN54-4 ساخته شده است، استفاده نمائید.