گیج های بوردن تیوب و کپی لاری تیوب

با سلام
1-در آموزش اشاره شده که رنج گیج های بوردن تیوب از 1 بار شروع میشه و تا 1000 بار. اما در صنعت رنج اکثر گیج ها از 0 شروع میشه. یعنی با این حساب گیج های 0 تا 10 بار و 0 تا 16 بار و… هیچ کدام از نوع بوردن تیوب نیستند؟ پس از چه نوعی عمدتا هستند؟
2- در جاهایی که دما بالاست و سیال مایع است فرمودید که برای پایین آوردن دما از کپی لاری تیوب استفاده میکنیم. و اشاره شد که در بدنه کپیلاری مایعی است که چنانچه سیال داخل لاین از درون کپیلاری عبور کنه تا به گیج برسه آن را خنک میکنه. آیا میتوان کپی لاری را به جای سیال لاین، از سیال دیگری پرکرد تا خنک سازی بیشتری اتفاق بیافتد؟

من عرض نکردم رنج از یک شروع میشه عرض کردم بوردن تیوب ها حساسیت بهتری از فشار یک بار به بالا دارند. خود من هم وقتی رنج های استاندارد رو توضیح دادم همه رو از صفر روی تخته نوشتم لطفا مجددا مشاهده نمایید.
2- این نوع کپیلاری ها تقریبا دیگه استفاده نمیشه در صنعت . میشه از ترکیب دیافراگم سیل و کپیلاری با هم بهره برد تا هم گیج رو از سیال دور تر کرد و هم شاهد کاهش دما بود. در غیر اینصورت صرفا از یک کپیلاری (بدون سیال در غشا آن) استفاده میشه که صرفا یک تیوب قابل انعطاف است

1 پسندیده