گپ بین Puller Plate و کفشک سمت پران

جناب دکتر حق شناس با سلام

در مراجع بعضا مشاهده کردم که تعدادی پیچ فاصله انداز پشت صفحه puller plate گذاشته شده و بواسطه آن gapای بین puller plate و کفشک سنبه ایجاد شده است. دلیل آن چیست؟ حدس میزنم کم کردن احتمال گیر کردن آشغال بین دو صفحه مذکور باشد! در جلسه آشنایی با دستگاه تزریق پلاستیک هم gap ای بین puller plate و کفشک پشت آن دیده میشود.
IMG_20230207_121809

space beck of puller plate

با سلام
وجود فاصله بعضا مزایایی دارد از جمله کاهش احتمال وجود مانع به دلایل مختلف و جلو ماندن صفحه پران و … . البته همیشه ضروری نیست.
اما نکته قابل توجه اینکه ایجاد فاصله با استفاده از پیچ چندان صحیح نیست بلکه برای یکنواختی و رعایت شرایط تعامد و توازی بهتر است از المانهای دایره ای استوانه ای که به وسیله پیچ بسته می شوند استفاده گردد.
در مورد قالب مثال توضیح اینکه علت فاصله، وجود فاصله انداز نیست بلکه قالب در وضعیتی نشان داده شده که پرانها کاملا عقب نرفته اند و قابلیت عقب رفتن را دارد.