گلند برای تجهیزات اعلام و اطفای حریق

سلام

آیا تجهیزاتی مانند اسموک دتکتور، شستی هیت وبیم نیاز به گلند دارند؟

برای حالت آدرس پذیر و کانوشنال تعداد گلند ها تفاوت دارد؟

بله نیاز دارند در ترمینال باکس

سلام
در حالت کلی بله و ارتباطی به نوع سیستم اعلام حریق ندارد.