کیفیت نامطلوب صدا وتصویر و تکمیل مبحث

بخش جدا کننده ها (شماره 12) قسمت پنجم از کیفیت صدا و تصویر پایینی برخوردار است. و اینکه انتظار داشتم از جناب دوست عزیز مهندس عسکری که مبحث طراحی جداکننده های دو وسه فازی را تکمیل کنند.

با سلام ضمن تشکر و قدر دانی از شما بخاط راهنمود خوبتان
در مورد کیفیت صدا و تصویر لطفا با بخش پشتیبانی تماس بگیرید
در مورد مباحث مربوطه نیز بر اساس سیلابس مصوب تدریس صورت گرفته است
در حال حاضر بسته تکمیلی سپراتورها در حال اماده سازی میباشد.