کم کردن خروجی پمپ سانتریفیوژ

ایا اگر خروجی پمپ سانتریفیوژ کم باشد مثلا پمپ سه اینچ ورودی و یک اینچ خروجی داشته باشد یا با شیر خروجی را کم کنیم اسیب به پمپ میرسد ؟اگر جواب مثبت هست دلیل این اسیب چیست

1 پسندیده