کدخوانی پیچ ها بر اساس واحد متریک

درود و عرض ادب استاد. استاد با توجه به توضیحات شما کلاس لقی پیچ با مشخصات تصویر پایین رو چگونه باید متوجه شد؟
Untitled

1 پسندیده

درود و احترام
ردیف دوم فاقد کلاس لقی است و آید در اسناد سفارش خرید مشخص شود
ردیف اول تخصصی فقط در مورد پیچ است زیرا هردو کلاس با حرف کوچک انگلیسی درج شده به این ترتیب که حرف و عدد اول معرف لقی در محور و حرف و عدد دوم مربوط به لقی شعاعی است
بصورت نرمال نیازی به این سبک نوشتن نیست و فقط کافی است کلاس لقی پیچ و مهره همراه آن را مشخص کرد مثلا 6g6H که حرف کوچک مربوط به پیچ و حرف بزرگ به مهره برمی‌گردد که کلاس قابل قبولی است
مثال دیگر 7e8H که لق است و ارزان تر
کلاس 5g5H جذب و جفتی است

1 پسندیده