کالیبره کردن تجهیز دیسپلسر (Displacer level transmitter)

با سلام
در آموزش ابزار دقیق اشار شده که روش displacer برای سیالات دوفازی مناسب است ولی روش DPTبه دلیل اینکه چگالی باید ثابت باشد مناسب دوفازی نیست. اما در روش displacer طبق فرمول نیروی شناوری به چگالی سیال وابسته است این چگونه قابل توجیه است؟
2021-12-29/1640803000-115536-16408028863401878587126526408466.jpeg

لطفا کالیبره کردن تجهیز دیسپلسر رو با دقت ببینین چون با محاسبات عددی نشون دادم چگونه برای سیالات دو فازه قابل استفاده است. در دیسپلیسر هر چی سیال شما چگالی ش بیشتر باشه وزن دیسپلیسر بیشتر کاهش پیدا می کنه

1 پسندیده