کالیبراسیون dpt از نوع wet leg

تو فیلم ارسالی ، سوالات رو پرسیدم

@Farzad#1249

فیلم رو‌همین جا بارگذاری کنین که همه دوستان بتونن در بحث مشارکت کنن