کار نکردن موتور سشوار

سشوار موتور کوچیک dc دکمه روشن رو میزنن المنت تو مدار میاد قرمز میشه و بدنه سشوار داغ میشه موتور صدا میده اما کار نمیکنه

درود پل دیود و قسمت دوم المنت رو چک کنید اوکی بود موتور ایراد داره