کاربرد دیتا شیت

در مورد پر کردن دیتا شیت سوال دارم
سوالم این هست که واحد ابزار دقیق در واقع براساس نیازهای پروژه دیتا شیت را پر کرده و بعد بر اساس این دیتا شیت نیازهای پروژه خریداری میشه یا اینکه دیتاشیت بعد از اینکه تجهیزات تهیه میشه و بر اساس مشخصات تجهیزات دیتاشیتو پر می کنند.
در واقعا می خوام جایگاه دقیق دیتاشیت و کاربردشو بدونم

لطفا قسمت مدارک مهندسی در بسته جامع دیده شود تمام مراحل و پیش نیازها کامل توضیح داده شده است. براساس نیازهای پروژه تکمیل می گردد