چگونه دیتاشیت تهیه کنم

من بسته شماروموضوع به موضوع دارم بررسی میکنم وفیلم هارومیبینم. اماآنچه من رودرگیرکرده این هست چگونه دیتاشیت روتهیه کنم یاچگونه رفع کامنت کنم. ابنهاموضوعهایی هست که مرادرگیرکرده

تهیه دیتاشیت ها همگی در بسته تدریس شده است برای یادگیری انواع دیگر دیتاشیت ها می توانید از پیج من وبینار مربوطه را تهیه کنید. ضمنا کامنت گذاری مستلزم این است که تمام موارد استانداردی و الزامات طراحی را مسلط باشید