چرا تیغه باز کنتاکتور را با کنتاکت تایمر موازی می کنند؟

سلام استاد ببخشید چرا تیغه باز کنتاکتور را با کنتاکت تایمر موازی میکنندمگه تایمر اتومات نیست که خود نکه دار داشته باشه چه نیازی ب تیغه خودنگهدار؟

با سلام خدمت شما دوست عزیز عملکر تایمرها اینگونه می باشد که پس از دریافت ولتاژ به قسمت تغذیه تایمر شروع به محاسبه زمان می کند پس از رسیدن به زمان مورد نظر تایمر عمل کرده یعنی کنتاکتهای خود را حرکت می دهد (بازها بسته و بسته ها باز می شود) و تا هنگامی که ولتاژ به ترمینالهای تغذیه تایمر اعمال می شود کنتاکتها در وضعیت اکتیو خود باقی می مانند ولی اگر ولتاژ تغذیه تایمر قطع شود کنتاکتها به وضعیت اولیه خود بر می گردند حالا سئوال شما دوست عزیز اینست که چرا با کنتاکت تایمر کنتاکت کنتاکتور را موازی می کنیم برای اینکه بهتر است بعد از عملکرد تایمر تایمر از مدار خارج گردد تا طول عمر آن افزایش یابد

1 پسندیده

متاسفانه در خصوص کنترل فاز فیلم جداگانه ای ندارم ولی بطور مختصر می توان گفت کنترل فاز ها با توجه به مدلشان چندین وظیفه دارند که در مدلهای مختلف کمی متفاوت است ولی وظیفه اصلی تمام کنترل فاز ها اطلاع از وجود هر سه فاز بوده و ترتیب یا توالی فازها به ترتیب L1فاز اولL2فاز دوم وL3 فاز سوم میباشد در صورت قطعی در یکی از فازها ویا توالی فازهای اشتباه کنترل فاز وظیفه دار مدار را قطع کند برای این منظور در کنترل فاز یک کنتاکت فرمان تعبیه شده که باعمل کرد آن در مدار فرمان باعث خواموش شدن کنتاکتور مربوطه میشود