پیدا کردن مدارک

سلام جناب مهندس من اگر بخوام مدرک کنترل فیلاسوفی را از مدیریت بگیرم باید تو پتروشیمی باید چی بهشون بگم و تو کدام مدارک باید دنبالش باشم
تو اتاق کنترل پتروشیمی هستم منوال را بهم دادند ولی کنترل و شرح کنترل واحد و لوپاهای کنترلی اینا را ندارم

با سلام
مدرک CONTROL PHILOSOPHY جزو مدارک بخش فرآیند هستش که همراه با ESD PHILOSOPHY و OPERATION MANUAL توسط بخش فرآیند تهیه خواهد شد.
میتوانید از بخش فرآیند دریافت کنید

1 پسندیده

در صورت امکان یه ادرس ایمیل به من بدید جناب مهندس تا چند تا فایل شبیه سازی هستند میخواستم اگر امکان دارد یه چک کنید شما صحت سنجی این موارد را

rezaasgarie@yahoo.com