پوزیشنر ABB یا زیمنس

آیا در مورد پوزیشنرهای ABB یا زیمنس هم توضیح میدهید چون در آموزش های آقای لطفی ندیدم

درود ما در بسته ابزاردقیق کاربردی 20 ساعته پوزیشنر سمسون و فیشر رو بررسی کردیم

1 پسندیده