پمپ ogden چی هست و برای چه کاربردهایی هست.؟

پمپ ogden چی هست و برای چه کاربردهایی هست و اصلا چجوری تلفظ میشه؟ ممنون

این پمپ ها به Steam operated condensate return pumpو یا pump steam trapهم معروف هستن و برای انتقال سیال با استفاده از محرک بخار استفاده میشن. و دو سیکل دارن. در سیکل مکش سیال وارد پمپ میشه و یک شناور رو به بالا حرکت میده. در طی فرایند حرکت رو به بالا بخار از محفظه تخلیه میشه. در سیکل تخلیه، بخار به داخل سیستم وارد میشه که سیال به بیرون رانده میشه