وجود ترانسمیتر فشار در ساکشن پمپهای رفت و برگشتی

سلام
اشاره شد که در پمپ های رفت و برگشتی باید حتما یک پرشر ترنسمیتر باشد تا اگر فشار از مقدار خاصی پایین آمد پمپ خاموش شود. دلیل این کار چیست اگر اینکار انجام نشود چرا پمپ آسیب میبیند؟
چرا برای سایر پمپ ها مثل سانتری فیوژ اینکار نیاز نیست؟

1 پسندیده

البته من از واژه Switch در تدریس استفاده کردم و نه ترنسمیتر ، جهت اینکه پمپ خشک کار نکند باید حداقلی از فشار پشت ش باشد در غیر اینصورت پیستون ها آسیب خواهند دید. دلیل آن نوع کارکرد پمپ هست که با گریز از مرکز ها متفاوت است. جهت جزییات از یک کارشناس مکانیک دوار راهنمایی بگیرید