وجود آژیر ها و اسموک دتکتور ها در لوپهای آدرس پذیر

سلام

اگر بخواهیم در لوپ آدرس پذیر، اسموک دتکتور، آژیر ها وشستی ها باشند با توجه به اینکه اسموک دتکتور و شستی ها ارسال کننده و آژیر ها دریافت کننده هستند آیا به تجهیزی اضافه نیاز است که این امکان برقرار شود یا خیر؟

سلام خیر نیازی نیست.
در دروه در این خصوص صحبت شده است.