وایر بریک در لوپ های آدرس پذیر

سلام

در لوپ های آدرس پذیر که از دوطرف به اتاق کنترل میروند اگر وایر بریک رخ دهد میتوان گفت چون لوپ از دو طرف به پنل کنترلی رفته همه سیگنال ها در دسترس خواهند بود؟

خیر چون لوپ قطع می گردد و فالت مسیر از نقطه ای که نزدیکترین تجهیز به وایر برک واقع شده است، در سیستم کنترل ظاهر می گردد. لطفا پیج من را مشاهده کنید تست این مورد را بر روی Fire Alarm Control Panel انجام دادم
Lotfi.Instrument