هیدروژن گز دتکتور برای اتاق باتری

سلام

برای اتاق باتری ها از هیدروژن گز دتکتور آنالوگ استفاده میکنند این ها را باید سه سیمه بخریم یا دوسیمه تا بتوان به FACPوصل کنیم؟

اگر لوپ من همگی از نوع دیجیتال و آدرس پذیر باشد و تعدادی محدودی هیدروژن گز دتکتور آنلوگ داشته باشیم. آیا FACPهایی هستند که هم لوپ آدرس پذیر دیجیتال داشته باشند هم امکان وصل تجهیز آنالوگ به انها باشد ممکن است مدلی را نام ببرید؟

امکان وصل هیدروژن گز دتکتور آنالوگ به لوپ آدرس پذیر دیجیتال هست؟؟؟

سلام
شما مجاز به وصل دتکتور گاز هیدروژن به سیستم کشف و اعلام حریق نمی باشید، چرا که فرق است بین انفجار و حریق!

در حالت کلی از لحاظ مداری بخواهید این کار را انجام دهید بایستی از دتکتورهای گاز هیدروژن رله دار استفاده کنید ولیکن برخی از برندها هستند که می توان ورودی آن را آنالوگ تعریف کرد.

چرا مجاز نیستیم هیدروژن گز دتکتور را به فایر پنل وصل کنیم ? تجهیزی که گاز هیدروژن را به صورت انالوگ اندازه گیری کرد و به فایر پنل میفرستد و اگر مقدار آن از حدی فراتر رورد آژیر ها به صدا در میآیند.
مشکلش چیست؟؟؟ آیا استاندارد آن را نقض میکند؟؟؟

انفجار با حریق متفاوت است! استانداردهای اعلام حریق را ملاحظه بفرمائید، مشاهده می کنید که در خصوص این نوع گازها صحبتی نشده است.
در حالت کلی کنترل پنل های اعلام حریق توانایی پایش بصورت بارگرافی گاز را ندارد که تا به حد معمول کشف گاز رسید سناریوی مربوطه را پیاده سازی کند. برای مثال در مورد گاز هیدروژن فرمان جهت در مدار قرار گرفتن اگزاست ها بایستی در زمان خاصی صادر شود.