هولدر بیم دتکتور رفلکتوری

هولدر بیم دتکتور رفلکتوری تا چند درجه قابل تغییر است؟همانطور که در آموزش گفتید در یک سالن از هولدر استفاده کردید,آیا می شود که در سقف های شیب دار بیم دتکتور با هولدر در ارتفاع 10 متری و رفلکتور با هولدر در ارتفاع 6 تا 7 متری نصب شود؟یا استانداری دارد برای نصب هولدر؟

سلام مهندس عزیز
بسته به دستور سازنده می تواند دارای زوایایی 130، 98، 160 درجه و غیره باشد، نکته مهم این است که باید فرستنده و گیرنده (هد و رفلکتور) در دیدِ یک دیگر باشد.