هوای موردنیاز برای ولو

هوای مورد نیاز برای on/off ولو 2 نرمال مترمکعب بر ساعت است .این عدد تا چه سایز ولوی پاسخگوست ؟ایا در سایزهای بالا مثل خط20 اینچ نیز این مقدار هوا کافی است برای باز و بسته کردن ولو.

1 پسندیده

در این خصوص نمی توان گفت تا چه سایزی از خط. چون این میزان به فشار خط، فلو ، گشتاور شیر و … بستگی داره. برای این کار می تونین کاتالوگ عملگر رو نگاه کنین و ببینین عملگر با حجم هوای 2 نرمال مترمکعب و مثلا فشار هوای 4 بار چه گشتاوری رو می تونه فراهم کنه و سپس کاتالوگ شیر رو ببینین که در ماکزیمم فشار خط چه میزان گشتاوری برای باز یا بسته شدنش لازم هست. در طراحی ها ما میزان گشتاور شیر رو در 1.3 ضرب میکنیم. اگه این گشتاور رو عملگر بتونه فراهم کنه و از ماکزیمم نیروی برشی شیر بیشتر نشه ، اون عملگر مطلوب ما خواهد بود.

2 پسندیده