هوای ابزاردقیق و دلیل استفاده از کیفیتهای مختلف

image
سلام جناب مهندس : دلیل استفاده هوا مرطوب برای شیرهای on/off یا hand سویچ و استفاده از هوا خشک برای شیر های کنترلی و سایر شیرها چیست.
از سمت چپ اولی هوا مرطوب هستش و دومی هوا خشک

1 پسندیده

لطفا این مورد را از واحد پروسس سوال کنید تمام خطوط هوا بایستی خشک و تمیز باشد. شاید در پروژه این مورد نیوماتیک نیست و هیدرولیک است. خط هوا به هیچ وجه نباید مرطوب باشد.

1 پسندیده