نیاز دارم به پمپ آب پاش دستی اتو مارک Delmonti

سلام استاد جداری نیاز خیلی زیادی به این پمپ های آب پاش مارک Delmonti دارم همه جا سر زدم گیر نیاوردم اگر شما دارید یا از جایی مطلع هستید که داره به بنده کمک کنیدالان چنتا اتو با این مارک آوردن ندارم پمپ آب پاششو
۲۰۲۳۰۸۱۳_۱۹۱۲۲۲
۲۰۲۳۰۸۱۳_۱۹۱۲۵۳

درود یه شماره دادم قطعه تهیه کنید بهترین راهکار در مواقعی که قطعه گیر نمیارید جابجا کردن پمپ آبپاش با پمپ بخار هستش

2 پسندیده