نوع شبکه در تجهیزات F&G آدرس پذیر

سلام

شبکه ای در که در تجهیزات F&G آدرس پذیر استفاده میشود چیست و چه فرقی با سایر شبکه های صنعتی مانند پروفیباس و… دارد؟
آیا میتوان تجهیزات آدرس پذیر مانند اسموک،هیت و mcpو…‌. که برندهای متفاوتی هستند رو با هم لوپ کرد؟

تجهیزات به صورت هارد وایر به سیستم F&G وصل می شوند.
در یک لوپ آدرس پذیر، تجهیزاتی که پروتکل یکسان داشته باشند می توانند در یک لوپ باشند. مثلا شرکت هوچیکی پروتکل خاص خودش رو داره و اگر از تجهیزات این شرکت استفاده می کنید نمی توانید مثلا از آپولو استفاده کنید.