نوع اتصال شیر و فلنج

سلام و احترام

  1. در چه مواردی شیر را فلنجی و در چه مواردی جوشی انتخاب کنیم؟ همچنین اگر اتصال شیر فلنجی است bonnet آن هم BB باشد و اگر جوشی است bonnet آن هم WB باشد؟

  2. در سایزهای زیر 2 چه نوع فلنج و شیری انتخاب کنیم؟ از طرفی فرمودید فلنج SW بیشتر برای تاسیسات است (لذا عملا فلنج میشود WN) از طرف دیگر فرمودید از جوش BW در سایز زیر 2 استفاده نشود لذا فلنج WN نباید استفاده کنیم.

در یک نمونه PMS دیدم سایز پایین شیر را BW نوشته بود در این صورت انتهای لوله حتما BE باید باشد؟ (فکر کنم لوله سایز پایینش را PE نوشته بود)

باتشکر