نمودار نیرو_جابجایی در مسائل تقارن

سلام.مکعبی به ضلع ۱ متر را در نظر بگیرید که قرار است بین ۲ ورق پرس شود.برای همین مسئله مکعب با ضلع ۱؛ برای یک جهت تقارن اعمال کردیم(انگار که یکی از اضلاع ان دو برابر شده( اما نمودار نیرو جابجایی آن تغییری نکرده.چرا ؟

عوامل مختلفی میتونه باعث شده باشه که مربوط به نحوه شبیه سازی شما میشه،
این موضوع را روی مسئله شبیه سازی شده در بسته امتحان کنید

مثلا چه عواملی میتونن توی مسائل تقارن که در بسته هم توضیح داده شده باعث این مشکل بشن؟

بطور مثال نحوه مدلسازی، اینکه دو بعدی یا سه بعدی مدل شده
اگر دوبعدی مدل کرده باشید و در تعیین section گزینه کرنش صفحه ای را فعال نشده باشد، اعمال گزینه تقارن تاثیری بر نیرو نمی گذارد