نمودار سایکرومتریک و تعین قطر کانال

نمودارهای سایکرومتریک و تعیین قطر کانال و لوله ها در کتاب واضح نیس چگونه میتوانیم این نمودارها و دیگر نمودارهای مورد نیاز را پیدا کنیم.(در ضمن در یکی از سوال ها اعداد به گونه ای بود که برای استفاده از نمودار سایکرومتریک محل وصل کردن دو عدد کلا از نمودار داخل کتاب خارج بود.)

با سلام خدمت شما
شما میتوانید از موسسه نماتک نمودارها رو دریافت کنید.
mee-psychrometric-chart-2.pdf (605.9 کیلوبایت)
Psychrometric chart -SI.pdf (210.2 کیلوبایت)
نمودار تعیین قطر کانال IP
نمودار تعیین قطر کانال SI

1 پسندیده