نسخه برنامه آردوینو

@hanieh_barmayoon#2279 متشکرم

با عرض سلام
کدام نسخه برنامه آردوینو را برای استفاده توصیه می نمایید؟
متشکرم

سلام
روی فلش سوم ارسال شده همراه بسته فایل نصبی تمام نرم افزارها قرار داده شده است.
میتونید استفاده بفرمایید