نحوی خواندن میزان باز شدن شیر کنترلی

تصویر

درود بر شما
نحوه درجه بندی میزان گشودگی شیرکنترل معمولا 0 تا 100 درصد هست.
البته این نکته هم باید در نظر گرفته بشه که میزان گشودگی نسبت کاملا خطی با فلوی خروجی نداره و وابسته به آیتم های دیگه ای هم هست.