نحوه کابل کشی در یک پروژه ابزاردقیق

سیگنال های انالوگ ۴ تا ۲۰ جدا
سیگنال های دیجیتال ۲۴ و ۴۸ از هم جدا
سیگنال های rtd جدابه ترتیب
۳۰ سانت
۳۰ سانت
۵۰ سانت

در پروژه ای سیگنالهای به شرح زیر را داریم.که هر کدام توسط کابل مجزا به j.b می رود و از آنجا به اتاق کنترل. کدام سیگنالها رو میوتنم با هم و توسط یک کابل multi pair بکشم؟

 • - خروجی doual pulse
 • - سیگنال مقاومتی PT-100که بدون ترانسمیتر و مستقیما از سنسور ارسال میشود و در اتاق کنترل کارت PLC که ورودی PT-100دریافت میکند وجود دارد. در ضمن کابل از خود سنسور تا j.b رو چه نوع کابلی بگیرم multi core اشکال داره؟
  سیگنال 4-20 میلی آمپر
  هیچ راهی برای جدا کشیدن کابلهای فوق ندارم.به خاطر اینکه تعداد ورودی های کابل کنترلر محدود است و امکان افزایش وجود ندارد.
  ممنون میشم اگر در این رابطه راهنمایی نمایید
  در پروژه ما کابلها در ترانشه خاکی دفن میشوند و اجازه ایجاد کانال و نصب سینی نداریم. ترانشه ها در مسیرهایی که مشخص شده حفر میشوند و ماسه ریزی شده کابل کشی انجام شده و دوباره ماسه و اسلب بتنی و خاک و ترانشه پوشانده میشود. در این مسیرها کابل ابزاردقیق از کابل الکتریکال چقدر باید فاصله داشته باشد.
  فاصله از کابل 110vac?
  فاصله از کابل 220Vac؟
  فاصله از کابل 380Vac؟
  ممنون
 • استاندارد iec 60092

  مهندس جان برای این فواصل استانداردی دارید؟