نحوه عملکرد اسموک دتکتور

سلام
وقتی یک اسموک دتکتور دود را احساس کرد سیگنال خود را پنل میدهد. حال فرض کنید دود تمام شده و دیگر اسموک دتکتور دود را احساس نکند آیا در این شرایط بازهم اسموک دتکتور به سیگنال فرستادن خود ادامه میدهد یعنی اسموک دتکتور لچ کرده است؟

سلام
سوال شما کلی هست و پاسخ کلی “بله” است.
برای مثال بیم دتکتور، دتکتور شعله، دتکتور مکنده می تواند Latch یا Non-Latch باشد و بستگی به تنظیمات تجهیز دارد و از طرفی برای دتکتور دودی متعارف اینطور نیست و به صورت Non-Latch است.