نحوه تولید برق در ژنراتور

سلام. طبق فرمایشات جناب دکتر مرادی به گونه ای که بنده متوجه شدم از چرخش روتور درون استاتور سیم پیچ شده یک ژنراتور برق تولید میشود سوالی که برایم پیش آمد این است در موتورهایی که روتور آنها از جنس آهنربای دائم است وقتی استاتور برق دار میشود و برق درون روتور القا میشود و روتور با سرعت می چرخد خود چرخش روتور آیا باعث القا برق در استاتور نمی شود اگر میشود آیا تداخل ایجاد نمکند ( امیدوارم فرمایشات جناب دکتر را درست متوجه شده باشم )

با درود و احترام : در ژنراتورهای با آهنربای دائم جنس رتور به گونه ای است که جریانهای القائی و یا میدان مغناطیسی خود آن هیچگونه تاثیری بر آن نمیگذارد و ساختمان اکثر آنها سیم پیچ استاتور القا شونده و سیم پیچ روی روتور القا کننده میباشد در ضمن بخاطر داشته باش که روتور توسط نیروی خارجی بحرکت در میآید و چنان میدان قدرتمندی دارد که میتواند از سیمهای استاتور الکترون آزاد نماید تنها در ژنراتورهای جریان مستقیم ما برق را از روتور میگیریم زیرا باید تنها نقطه پیک ولتاژ و یا جریان را دریافت کنیم

3 پسندیده

ممنون