نحوه انتخاب calibration range چگونه است؟

با سلام
آقای مهندس برای HYDROSTATIC LEVEL TRANSMITTER نحوه انتخاب CALIBRATION RANGE چگونه است؟
مثلاً اگر LL=850mm و HH=5600mm باشد.
با تشکر

دو تا عدد رو از هم کم کنین ضربدر g که ۱۰ هست و دانسیته بکنین واحد به صورت پاسکال درمیاد تبدیلش کنین به بار و رنج تجهیز مشخص میشه